Všeobecné obchodní podmínky

 

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Při výkladu obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající sděluje Kupujícímu, že

SMLOUVA

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ/VĚCÍ A JEJICH CENA

PLATEBNÍ PODMÍNKY

DODACÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA WEBU WWW.MIZAS.CZ

Na webu společnosti Mistři Zastavárny s.r.o. jsou v souladu se zákony používány cookies.

Co je to cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webů.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítačjako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Volně čerpáno z Wikipedie.

Jak cookies používáme?

Používáme nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Našimi partnery jsou:

Google Analytics – podrobnosti o tomto nástoji najdete zde

Google – bližší informace o pravidlech společnosti najdete zde

Sklik – bližší informace o pravidlech systému najdete zde

Facebook – bližší informace o pravidlech systému najdete zde

Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese http://www.youronlinechoi­ces.com/cz/vase-volby

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích

Informace o nastaveníkonkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome

Egde

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Mistři Zastavárny - puncovní značky
puncovní značky